GEWELD TEGEN VROUWEN | KATAL DEFENSE  FR  |  NL  |  EN 
AKMS Politiediensten

"Katal" voor politiediensten - als uitbreiding van "Advanced Krav Maga Systems (AKMS)"

Onze methode maakt gebruikt van uitgewerkte scenario's waarmee politieagenten op het terrein kunnen geconfronteerd worden (familiale geschillen, aanhouding van één of meerdere personen, controle van voertuigen, enz.).

Iedere politie-inspecteur weet wat zijn taak inhoudt en is zich bewust van het belang om interventies op een zo correct mogelijk manier uit te voeren. Maar weet men werkelijk hoe te reageren op stress situaties tijdens de uitoefening van de functie ?

Een politie-inspecteur moet over een zeer grote hoeveelheid zelfbeheersing beschikken om in iedere situatie koelbloedig te kunnen optreden en tegelijkertijd te kunnen omgaan met de autoriteit die hem door de gemeenschap is toebedeeld. We mogen niet vergeten dat een politie-inspecteur een man of vrouw blijft met sterke en zwakke eigenschappen.

Verdedigingstechnieken en het gebruik van scenario's zijn onontbeerlijk om zich op een afdoende wijze voor te bereiden op de gevaren waartegen de politie-inspecteur zichzelf, zijn collega's en onschuldige burgers moet beschermen op het terrein.

Reageren op escalerend verbaal geweld bijvoorbeeld :

Bij een dergelijk scenario wordt aandacht besteed aan de wijze waarop men de agressor kalmeert of neutraliseert indien hij overgaat tot fysiek geweld. Tezelfdertijd wordt er getraind op het beheersen van de negatieve emoties (zoals ergernis of wraakgevoelens) waarmee de inspecteur te maken krijgt.

"KATAL samen met AKMS" is een methodologie die tegemoet komt aan de noden van politie-inspecteurs.

Copyright © Advanced Krav Maga 2021 - Tous droits réservés. Conditions Générales - Protection des données Created by Easy Web Services